Bielinek – Osinów Dolny. Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego zadanie 2, 3, 4 w km 3+100 – 9+800. Odwodnienie stopy skarpy wału od strony odpowietrznej

Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Okres realizacji: maj – grudzień 2010
Wartość zamówienia: 3,1 mln zł
Lokalizacja: Bielinek/Osinów Dolny
Typ: Melioracyjne / Hydrotechniczne Technologiczne

Zakres obowiązków Wykonawcy na ww. zadaniu inwestycyjnym obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie agregatów pompowych z przystosowaniem komory wlotowej tj. wykonaniu dla każdego agregatu kierownicy i szybu ze stali nierdzewnej, wymiana odcinków rurociągów tłocznych ze średnicy 1000 mm na 800 mm wraz z wymianą armatury, wykonanie nowej instalacji zasilającej agregaty pompowe wraz z pełną automatyzacją mającą na celu zracjonalizowanie zużycia energii elektrycznej w zależności od potrzeb pompowania wody, montaż agregatu prądotwórczego, wykonanie uszczelnienia konstrukcji wylotu na styku z rurociągami tłocznymi i istniejącą ścianką szczelną oraz wykonanie robót budowlanych polegającą na przebudowie (udrożnieniu) rowów melioracji szczegółowej ciążących do przepompowni. Maksymalna wydajność pompowni melioracyjnej w  Bielinku wynosi 4,08 m3/s.

« Powrót na listę realizacji
Trwa ładowanie