Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” – etap II

Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Okres realizacji: kwiecień 2016 - obecnie
Wartość zamówienia: 2,9 mln zł
Lokalizacja: Powiaty: łobeski, świdwiński, woj. Zachodniopomorskie.
Typ: Melioracyjne / Hydrotechniczne

Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie  oraz  wykonanie   przepławek  dla  ryb  na rzekach  Uklei,  Łoźnicy,  Starej  Redze  i  Brzeźnickiej  Węgorzy,  stanowiących  dopływy  rzeki  Regi.  Przedmiotowe działanie jest etapem II zadania realizowanego w ramach programu „Budowa niebieskiego korytarza  ekologicznego  wzdłuż  rzeki  Regi  i  jej  dopływów  –  budowa  przepławek  dla  ryb  w  ramach realizowanego programu LIFE+”. Etap II realizacji budowy przepławek podzielony został na 3 zadania. Każde z zadań, a także poszczególnych obiektów dzieli się na dwie części – część projektową oraz część budowlano-montażową.

Zadanie nr. 1 – Zaprojektowanie oraz wykonanie przepławek dla ryb na rzece Uklei
1.  Ukleja – Troszczyno Dolne km 13+250
2.  Ukleja – Zwierzynek km 33+250

Zadanie nr. 2 – Zaprojektowanie oraz wykonanie przepławek dla ryb na rzece Łoźnicy
1.  Łoźnica Łobez km 1+605
2.  Łoźnica Suliszewice km 2+300

Zadanie  nr.  3  –  Zaprojektowanie  oraz  wykonanie przepławek  dla  ryb  na  rzekach  Stara  Rega  i
Brzeźnicka Węgorza
1.  Stara Rega Tarnowo km 8+400 2.  Brzeźnicka Węgorza Lesięcin km 0+980
3.  Brzeźnicka Węgorza Brzeźniak km 2+750

« Powrót na listę realizacji
Trwa ładowanie