Modernizacja pompowni ścieków Górny Brzeg i Białowieska

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Okres realizacji: styczeń 2017 – wrzesień 2017
Wartość zamówienia: 1,75 mln zł
Lokalizacja: Szczecin
Typ: Technologiczne Konstrukcyjno - budowlane
Zakres przedmiotowego zadania obejmował:

1)  Wykonanie  modernizacji  komór  czerpalnych  dwóch  pompowni  ścieków  Górny  Brzeg  i Białowieska”.
2)  Przebudowę  komór  czerpalnych  w  obu  pompowniach,  polegającą  na    wykonaniu  ściany żelbetowej dzielącej istniejącą komorę czerpalną na dwie mniejsze komory oraz wbudowanie zastawek kanałowych. Taki układ podzielonej komory czerpalnej oraz odpowiednie sterowanie specjalnie  wbudowanymi  w  tym celu  zastawkami    zapewni  możliwość  bezpiecznego prowadzenia  czynności  eksploatacyjnych  w  każdej  z  komór  bez  konieczności  wyłączania pompowni a także:
a)  wykonanie robót budowlanych dla umożliwienia odcięcia pompowni na czas głównych prac budowlanych ( montaż zastawek)
b)  dostawę, montaż, eksploatację przez czas budowy i demontaż pompowni tymczasowej,
c)  dostawę, montaż, utrzymanie w czasie budowy i demontaż rurociągów  tymczasowych: ssących i tłocznych.

« Powrót na listę realizacji
Trwa ładowanie