Remont i przywrócenie stabilności skarpy rzeki Lubsza w Gubinie w km 0+100 – 0+150 i 0+540 – 0+580

Zamawiający: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Okres realizacji: lipiec - grudzień 2011
Wartość zamówienia: Łącznie 800 tys zł
Lokalizacja: Gubin
Typ: Melioracyjne / Hydrotechniczne
Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” było wykonawcą robót na urządzeniach melioracji podstawowej w ramach usuwania skutków powodzi 2010 roku w ramach zadań:
  1. „Remont i przywrócenie stabilności skarpy rzeki Lubsza w Gubinie w km 0+100 – 0+150”
  2. „Remont i przywrócenie stabilności skarpy rzeki Lubsza w Gubinie w km 0+540 – 0+580”
« Powrót na listę realizacji
Trwa ładowanie