Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin
Okres realizacji: lipiec 2014 – czerwiec 2015
Wartość zamówienia: 5 mln zł
Lokalizacja: Szczecin
Typ: Melioracyjne / Hydrotechniczne Konstrukcyjno - budowlane
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego jednym z najlepszych projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w Polsce. Szczecińską inwestycję docenili jurorzy konkursu „Mieszkam tu.eu – Mądre pomysły na mądre miasto”. Inicjatywa otrzymała nagrodę specjalną za wspólne działanie samorządu i lokalnego społeczeństwa.
Inwestycja była realizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2015 Miasta Szczecin
Zakres przedmiotowego zadania obejmował:

1. Rozbiórki istniejących nawierzchni, murków oporowych, schodów terenowych, elementów małej architektury
2. Budowa nawierzchni (kostka betonowa, Hanse Grand, piaskowa)
3. Budowa schodów terenowych
4. Budowa i remont murków oporowych
5. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych
6. Budowa siłowni zewnętrznej i placów rekreacyjnych
7. Budowa skateparku
8. Budowa placu zabaw
9. Budowa wybiegu dla psów
10. Budowa elementów małej architektury parku: ławki, kosze, dystrybutory worków, stojaki na rowery, tablice informacyjne, ogrodzenia, murki oporowe, trejaż, ogrodzenia
11. Oczyszczenie brzegów stawu
12. Umocnienie linii brzegowej i wzmocnienie skarp stawu kotwami gruntowymi i siatką stalową
13. Budowa pomostu drewnianego na fundamencie z koszy gabionowych
14. Budowa wyspy dla kaczek
15. Budowa fontanny na stawie
16. Budowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe
17. Instalacje elektroenergetyczne
18. Zieleń: wycinka drzew, przesadzenia krzewów, nasadzenia nowej roślinności: drzewa, krzewy, kwietniki, trawniki.
19. Zabudowa linii brzegowej Stawu Brodowskiego koszami gabionowymi
20. Budowa kanału deszczowego

« Powrót na listę realizacji
Trwa ładowanie