Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łazy

Zamawiający: Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście, Mielno
Okres realizacji: październik 2011 – czerwiec 2012
Wartość zamówienia: 3 mln zł
Lokalizacja: Łazy - Gmina Mielno
Typ: Technologiczne
Inwestycja została zrealizowana z środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Zakres przedmiotowego zadania obejmował:
 • roboty demontażowe istniejącej instalacji,
 • budowa nowego nadziemnego zbiornika wody czystej konstrukcji stalowej nierdzewnej,
 • przebudowa dwóch studni głębinowych na terenie ujęcia wody polegająca na wymianie pomp głębinowych, wymianie głowic nastudziennych, wymianie rury przewodowej, montażu izolowanych obudów studni głębinowych wraz z armaturą,
 • wykonanie przewiertem sterownym dwóch rurociągów wody surowej,
 • budowa rurociągów technologicznych międzyobiektowych,
 • montaż układów technologicznych ze stali nierdzewnej wraz z armaturą: instalacji wody surowej, wody technologicznej, sprężonego powietrza, odprowadzenia wód popłucznych,
 • wymiana wyposażenia technologicznego w istniejącym budynku SUW,
 • roboty remontowe budynku SUW,
 • zagospodarowanie terenu: place manewrowe, ogrodzenie terenu Stacji,
 • wykonanie prac z zakresu elektryki i automatyki,
 • dokonanie rozruchu stacji wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.
Galeria:
« Powrót na listę realizacji
Trwa ładowanie