Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawka w km 1+020 – 1+150

Zamawiający: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Okres realizacji: lipiec – listopad 2014
Wartość zamówienia: 1 mln zł
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
Typ: Melioracyjne / Hydrotechniczne
Zakres przedmiotowego zamówienia obejmował m.in. następujące prace:
  • Rozbudowa umocnienia brzegu w formie murów w konstrukcji żelbetowej i kamiennej z kamieni granitowych
  • Odtworzenie zabytkowej płyty balkonowej w formie balkonu/nawisu nad rzeką Kłodawką
  • Wykonanie pieszego ciągu komunikacyjnego na grobli z kruszywa mineralnego typu Hanse-Grande
  • Wykonanie schodów skarpowych (stopnie granitowe płomieniowane)
  • Przebudowa kolizji istniejącej infrastruktury teletechnicznej
  • Wykonanie drenaży czołowych wraz z elementami towarzyszącymi
« Powrót na listę realizacji
Trwa ładowanie