Wykonanie na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. nowej stacji hydroforowej – Etap I i zmiany lokalizacji punktu zlewnego ścieków dowożonych – Etap II

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gorzów Wlkp.
Okres realizacji: wrzesień 2016 – kwiecień 2017
Wartość zamówienia: 1 mln zł
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
Typ: Technologiczne Konstrukcyjno - budowlane
Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

Etap  I  –  wykonanie  nowej  stacji  hydroforowej,  w  celu  dostosowania  układu  zasilania  w  wodę  uzdatnioną  obiektów  powstałych  w  wyniku  modernizacji  i  przebudowy  części  osadowej Gorzowskiej Oczyszczalni Ścieków.
Etap  II  –  zmiany  lokalizacji  punktu  zlewnego  ścieków  dowożonych  do  Gorzowskiej  Oczyszczalni Ścieków

« Powrót na listę realizacji
Trwa ładowanie