logo

Przedsiębiorstwo Usług
Hydrotechnicznych

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI powstało w 1986 roku.

Z dniem 1 czerwca 2022 r. nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

KRS 0000966999 NIP 955-256-46-27 REGON 522172872

Stopniowo wraz z rozbudową bazy technicznej zwiększyliśmy zakres wykonywanych usług w dziedzinie budownictwa zarówno hydrotechnicznego jak i ogólnego, a także w zakresie sieci i instalacji technologicznych.

O Firmie ›

Oferta

Głównymi profilami naszej działalności jest budownictwo hydrotechniczne jak i ogólne, a także roboty inżynieryjne w zakresie sieci i instalacji technologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Stacje Uzdatniania Wody
suw miedwie (3)

Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków

Obiekty technologiczne
on2

Budowa i remonty obiektów technologicznych (pompownie ścieków, pompownie wody czystej, hydrofornie, itp.)

Obiekty hydrotechniczne i melioracyjne
koszecin (2)

Budowa i remonty obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych. (pompownie melioracyjne, jazy, przepławki dla ryb, dalby, wrota przeciwsztormowe, nabrzeża, kanały pompowe, itp.)

Realizacje

Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje wykonane przez naszą firmę na terenie całego kraju. W ponad 30 letniej działalności firmy zbudowaliśmy bądź zmodernizowaliśmy kilkadziesiąt obiektów budowlanych.

Wybrane realizacje
Wszystkie realizacje ›

Referencje

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie potwierdza, że inwestycja została solidnie zrealizowana, dotrzymywane były terminy realizacji robót, przestrzegane normy jakościowe oraz widoczna była sprawność organizacyjna przedsi…

Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, w zgodzie z przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną, przy zachowaniu właściwej jakości z należytą starannością. Profesjonalne przygotowanie kadry kierowniczej i nadzorują…

Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych "RUSIECKI" powierzone prace wykonało sprawnie i terminowo. Prace wykonane były z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i były prawidłowo ukończone. Wysoka jakość oraz prawidłowa organ…

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Wód Regionalengo Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Nowoczesny ciężki sprzęt budowlany

Podstawą wyposażenia firmy jest właściwie skompletowana flota maszyn, która stanowi doskonałą podstawę do kompleksowej realizacji projektów i zleceń klientów.

Więcej informacji ›

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych Rusiecki Sp. z o.o.
ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin
NIP 955-256-46-27, REGON 522172872 KRS:0000966999

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami,
91 462 48 75 / biuro@puh-rusiecki.pl
lub

Przejdz do strony kontakt ›
Trwa ładowanie